Vesipisarat

Veden laadun valvonta

Veden laadun valvonta

Kulutukseen toimitettu vesi on hyvälaatuista pohjavettä ja täyttää hyvin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy tutkii veden laatua säännöllisesti. Tutkimuksia tehdään sekä raakavedestä että verkostovedestä (testaustulokset sivun alaosassa).


Veden kovuus vaihtelee Suomessa alueellisesti, joten puhdistukseen käytettävät pesuaineet on valittava paikallisten olosuhteiden mukaan. Astianpesukoneeseen ja pyykinpesukoneeseen tarvittavan pesuaineen määrään vaikuttaa veden kovuus, jolla tarkoitetaan veden sisältämän kalsiumin ja magnesiumin yhteismäärää.

Kovuuden yksikkö on °dH, jossa 1 °dH vastaa 0,178 mmol/l kalsiumkarbonaattia. Nurmeksen Vesi Oy:n toimittama vesi on pehmeää. Kokonaiskovuus vaihtelee 1 - 3 °dH.

Tiskikoneen veden kovuusasteikko:                             
erittäin pehmeä = 0–2 °dH
pehmeä = 2–5 °dH
keskikova = 5–10 °dH
kova = 10–21 °dH

 

Nurmeksen Vesi Oy on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Ris­kinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mu­kaisesti. WSP-ohjelmaan tehtyyn riskinarviointiin osallistui konsultin lisäksi Nurmeksen Veden vedentuotannon henkilöstö. Tervey­densuo­jeluviranomainen on osallistunut kohteiden riskinarviointiin kohdekäynneillään ja hyväksynyt riskinarvioinnit 12.2.2020 ja 11.12.2020.

Vesihuoltolaitosten toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Nurmeksen Vesi Oy on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2021 - 2025 yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Päivityksessä on otettu huomioon talousvesiasetuksen lisäksi WSP-riskinarvio.

Tutkimustuloksia verkostovedestä

Tulokset 27.12.2022, Nurmeksen alue

Tulokset 7.12.2022, Valtimon alue

Tulokset 3.6.2021, Nurmeksen alue

Tulokset 3.5.2021, Valtimon alue

Tulokset 15.12.2020, Nurmeksen alue

Tulokset 25.1.2021, Valtimon alue

 

Nurmeksen Vesi Oy

Nurmeksen Vesi Oy

Tapani Kiiskinen toimitusjohtaja 04010 41313 tapani.kiiskinen(at)nurmeksenvesi.fi
Nurmeksen Vesi Oy, asiakaspalvelu Heli Tolvanen Kauppatori 3, 2. krs 75500 Nurmes 050 471 3619 heli.tolvanen(at)nurmeksenvesi.fi

Avoinna ma-pe 9-15

Timo Pirinen vesihuoltomestari Kauppatori 3, 2. krs 75500 Nurmes 04010 45665 timo.pirinen(at)nurmeksenvesi.fi