Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon

Sähkökatkoihin varautuminen vesihuollon näkökulmasta

Sähkökatkon aikana on tärkeää minimoida vedenkulutus, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin jätevedenpumppaamoilla tai viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä.  Esimerkiksi tiskaamista, suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan, vaikka vedenjakelu toimisikin normaalisti. Viemäriverkoston varastokapasiteetti voi sähkökatkotilanteessa ylittyä, jolloin jätevettä joudutaan ohjaamaan hallitusti ylivuotoina ojiin, puroihin ja vesistöihin.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali. Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Kotitalouksissa olisi hyvä olla kotivarana puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, noin 6-10 l/hlö. Lisäksi olisi hyvä olla puhtaita kanistereita tai kannellisia ämpäreitä veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Kiinteistöllä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli asiakkaalla on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Vaikka toimitettu vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistön omistajien pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voidaan torjua huolehtimalla, että lämpimän käyttöveden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Kaukolämpötaloudet – kuumaa vettä ei saa käyttää sähkökatkon aikana. Kaukolämpövaihdin ei sähkökatkossa toimi, jolloin hanasta voi tulla kiehuvaa vettä

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Vesilaitosyhdistys on antanut vinkkejä sähkökatkoihin varautumiseen kotitalouksille. Löydät vinkit alla olevasta linkistä.

 

Lue lisää:

Vesilaitosyhdistyksen vinkit sähkökatkoihin varautumiseen kotitalouksille