GDPR

Навигационная цепочка

Tietosuoja Nurmeksen Vesi Oy:ssä

Tietosuoja Nurmeksen Vesi Oy:ssä

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Nurmeksen Vesi Oy käsittelee toiminnassaan tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassa pidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii Nurmeksen Vesi Oy.

Tietosuojaselosteen Nurmeksen Vesi Oy:n henkilörekisteristä löydät tämän sivun alalaidasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekisterissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeutta tietojen poistamiseen
- oikeus siirtää järjestelmästä toiseen
- oikeus peruuttaa suostumus

Tarkastus- tai korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelua hoitavaan henkilöön tai rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan Nurmeksen Veden asiakaspalveluun, Kirkkokatu 22b, 2.krs, 75500 Nurmes. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina kuvallisesta henkilötodistuksesta, mikäli henkilöä ei entuudestaan tunneta.


Tarkastuspyyntölomake

Korjauspyyntölomake

 

Lisätietoja tietosuojasta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuoja.fi

Nurmeksen Vesi Oy tietosuojaselosteet:

Vesihuollon asiakasrekisteri

Henkilöstörekisteri