Päätöksenteko

Nurmeksen Vesi Oy:n hallitus

Nurmeksen vesi Oy

Nurmeksen vesi Oy perustettiin 4.11.2019 ja yhtiö on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Yhtiö on kokonaan Nurmeksen kaupungin omistama. Nurmeksen vesi Oy huolehtii vesihuoltolain mukaisesti Nurmeksen alueen vesihuollosta,

joka käsittää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jätevesien johtamisen ja puhdistuksen. Nurmeksen vesi Oy toimittaa sopimusperusteisesti vettä myös alueen vesihuolto-osuuskunnille sekä vastaanottaa osuuskuntien jätevesiä puhdistettavaksi.  

 

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

 

Nurmeksen Vesi Oy:n hallitus

Varsinainen jäsen                                                                                      Varajäsen


Pekka Ollilainen, puheenjohtaja                                                                  Taito Snicker
p. 05034 39060, pekka.ollilainen(at)luottamus.nurmes.fi                 


Pertti Ryynänen, varapuheenjohtaja                                                            Arto Siira
pertti.ryynanen(at)luottamus.nurmes.fi                                             

                             
Päivi Härkin                                                                                                    Anne Härkin
paivi.harkin(at)luottamus.nurmes.fi                                                   


Maarit Ilola                                                                                                     Anne Nurmikanta   
maarit.ilola(at)luottamus.nurmes.fi 

                                               
Ville Sutinen                                                                                                  Jorma Tiainen                                                      
ville.sutinen(at)luottamus.nurmes.fi                                                    

 

Tapani Kiiskinen, toimitusjohtaja 
p. 04010 41313, tapani.kiiskinen(at)nurmeksenvesi.fi