Päätöksenteko

Nurmeksen Vesi Oy:n hallitus

Nurmeksen vesi Oy

Nurmeksen vesi Oy perustettiin 4.11.2019 ja yhtiö on aloittanut toimintansa 1.1.2020. Yhtiö on kokonaan Nurmeksen kaupungin omistama. Nurmeksen vesi Oy huolehtii vesihuoltolain mukaisesti Nurmeksen alueen vesihuollosta,

joka käsittää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jätevesien johtamisen ja puhdistuksen. Nurmeksen vesi Oy toimittaa sopimusperusteisesti vettä myös alueen vesihuolto-osuuskunnille sekä vastaanottaa osuuskuntien jätevesiä puhdistettavaksi.  

 

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

 

Nurmeksen Vesi Oy:n hallitus

Varsinainen jäsen                                                                                      Varajäsen


Pekka Ollilainen, puheenjohtaja                                                                  Taito Snicker
050 343 9060               

Pertti Ryynänen, varapuheenjohtaja                                                          Arto Siira
                                                                        
Päivi Härkin                                                                                                    Anne Härkin
                                             
Maarit Ilola                                                                                                     Anne Nurmikanta   
                                         
Ville Sutinen                                                                                                  Jorma Tiainen                                                      
                                             

 

Tapani Kiiskinen, hallituksen sihteeri
040 104 1313, tapani.kiiskinen(at)nurmeksenvesi.fi