Asset Publisher

angle-left Puustako Oy:n palo voi vaikuttaa talousveden laatuun

Puustako Oy:n palo voi vaikuttaa talousveden laatuun

Puustako Oy:n sunnuntain vastaisena yönä alkanut palo voi vaikuttaa talousveden laatuun. Nurmeksen Vesi Oy on palon vuoksi nostanut verkoston painetta ja sammutustöiden aikana verkostopaineen vaihtelut ovat olleet suuria, mikä aiheuttaa sakan liikkeellelähdön putkistossa. Mikäli talousvesi on sameaa, on vettä hyvä juoksuttaa. Veden sameus ei kuitenkaan ole vaarallista.

Lisätietoja